Groep 5

Doelstellingen - we willen recreatief blijven zwemmen

Continue focus op zwemtechiek en dit voor de 4 zwemstijlen

Langere zwemtijd t.o.v. zwemschool

Trainingsuren

Maandag HHH: 19-20u

Woensdag HHH: 19-20u

Zaterdag Tervuren: 12:30-13:30u (vanaf 12 januari, exacte uren nog te bevestigen)

Verwachtingen

Geen verplichting tot wedstrijden

Inzet, motivatie, teamspirit en sportieve attitude

Trainer