Zwembad Tervuren

Zwemschool

Tijdens de sluiting van ons Begijntjesbad vanaf 3 december 2018, is er voor onze ZORO zwemschool een mooie optie gevonden; het initiatie bad van Tervuren tijdens zaterdag voormiddag vanaf 09:30. De eerste les in deze faciliteit is voorzien op zaterdag 12 januari. Het exacte voormiddag schema wordt voorzien tijdens december 2018 en zal hier verschijnen. Inschrijvingen zullen zeer spoedig aanvangen.

Dit werd goedgekeurd door gemeentebestuur van Tervuren op 11 juni. Er werd ons wel gevraagd om een plan voor te leggen om eventuele opties te voorzien om de parkeerproblemen aan het zwembad te anticiperen. Daarom zal ZORO trachten een carpooling te faciliteren;

We zullen adressen linken aan elkaar en vragen aan de desbetreffende gezinnen of deze al dan niet in contact willen komen met naburige gezinnen. Wanneer de twee families akkoord zijn, dan pas wordt er overgegaan tot het distribueren van telefoonnummers.