Algemene Informatie

Een van belangrijke middellange termijn doelstellingen is het uitbouwen van een robuuste, kwalitatieve hoogstaande zwemschool, met solide doelstellingen en geëngageerde trainers met de juiste kwalificaties. Een van de actie die ondernomen zijn is het aanstellen van een jeugdcoördinator, Jasmin Mousaid, Master LO, die de algemene werking van de zwemschool komt vervoegen en dusdanig verstrekt.

Enkele pijlers die vanaf dit jaar ingevoerd zijn

    1. De lesgevers/trainers moet 2 jaar na zijn start als lesgever/trainer hiervoor de nodige kwalificatie behalen (jaarlijks)
    2. Duidelijke richtlijnen voor iedereen in verband met de verwachtingen en doelstellingen die moeten behaald worden.
    3. Duidelijke en zichtbare opvolging van de behaalde doelstellingen in individuele sessies en technische comités.

De jeugd coördinator ziet toe dat de jaarplannen voor de zwemschool gevolgd worden op basis van deze templates en ad hoc of geplande tussentijdse evaluaties. Feedback sessies met de trainers zijn hierin belangrijk om de verbeteringspunten te begrijpen en te anticiperen.

Lidgeld

De inschrijving is maar definitief na betaling van het lidgeld op ZORO rekening BE 89 7341 5614 8585 zo snel mogelijk te betalen voor het begin van januari 2019.

BELANGRIJK: Gelieve de de naam van de zwemmer(s) te vermelden bij de overschrijving.

(*) Als er in eenzelfde familie 1 kind bij competitie zwemt en 1 kind bij de zwemschool is ingeschreven, dan is het tarief voor het eerste kind van toepassing voor de zwemclub en het tarief van 2de kind voor de zwemschool,

Gelieve ermee rekening te houden dat in ons lidgeld vaste kost elementen ingesloten zijn zoals het lidgeld die onze club moet betalen aan de Vlaamse zwemfederatie, verzekeringen, het zwembad en diets meer. Daardoor is dit bedrag geen pro rata vermindering van ons lidgeld van vorig jaar.

Voor de huidige leden bedraagt het lidgeld voor het tweede deel van het jaar 90 € (VZF bijdrage werd reeds inbegrepen in lidgeld eerste periode).

Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 115 €.