Algemene Informatie

Een van belangrijke middellange termijn doelstellingen is het uitbouwen van een robuuste, kwalitatieve hoogstaande zwemschool, met solide doelstellingen en geëngageerde trainers met de juiste kwalificaties. Een van de actie die ondernomen zijn is het aanstellen van een jeugdcoördinator, Jasmin Mousaid, Master LO, die de algemene werking van de zwemschool komt vervoegen en dusdanig versterkt.

Enkele pijlers die vanaf dit jaar ingevoerd zijn

    1. De lesgevers/trainers moet 2 jaar na zijn start als lesgever/trainer hiervoor de nodige kwalificatie behalen (jaarlijks)

    2. Duidelijke richtlijnen voor iedereen in verband met de verwachtingen en doelstellingen die moeten behaald worden.

    3. Duidelijke en zichtbare opvolging van de behaalde doelstellingen in individuele sessies en technische comités.

De jeugdcoördinator ziet toe dat de jaarplannen voor de zwemschool gevolgd worden op basis van deze templates en ad hoc of geplande tussentijdse evaluaties. Feedback sessies met de trainers zijn hierin belangrijk om de verbeteringspunten te begrijpen en te anticiperen.

Inschrijvingen starten op dinsdag 20 oktober voor de huidige en de nieuwe leden.

Kinderen zijn welkom vanaf 4 jaar.

Maxumum capaciteit per groep is 12 kinderen voor geel en oranje badmutsen; 10 kinderen per baan voor groen tot zwarte badmutsen

De uurregeling weergegeven bij de verschillende groepen van de zwemschool zijn voorwaardelijk en hangen af van de coronamaatregelen

Lidgeld is geldig voor periode januari 2021 tot juni 2021