Algemene Informatie

Een van belangrijke middellange termijn doelstellingen is het uitbouwen van een robuuste, kwalitatieve hoogstaande zwemschool, met solide doelstellingen en geëngageerde trainers met de juiste kwalificaties. Een van de actie die ondernomen zijn is het aanstellen van een jeugdcoördinator, Jasmin Mousaid, Master LO, die de algemene werking van de zwemschool komt vervoegen en dusdanig versterkt.

Enkele pijlers die vanaf dit jaar ingevoerd zijn

    1. De lesgevers/trainers moet 2 jaar na zijn start als lesgever/trainer hiervoor de nodige kwalificatie behalen (jaarlijks)
    2. Duidelijke richtlijnen voor iedereen in verband met de verwachtingen en doelstellingen die moeten behaald worden.
    3. Duidelijke en zichtbare opvolging van de behaalde doelstellingen in individuele sessies en technische comités.

De jeugdcoördinator ziet toe dat de jaarplannen voor de zwemschool gevolgd worden op basis van deze templates en ad hoc of geplande tussentijdse evaluaties. Feedback sessies met de trainers zijn hierin belangrijk om de verbeteringspunten te begrijpen en te anticiperen.