Inschrijvingen

Betalingen

De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van het lidgeld via overschrijving op ons rekeningnummer vermeld onder clubdocumenten