Start inschrijvingen seizoen 2021-2022

Nieuwe leden

Na twee jaar sluiting hebben de inschrijvingen voor januari 2021 een enorm succes gekend. ondanks de coronacrisis. Voor het nieuwe seizoen rekenen we op een normale start en kunnen we de pandemieachter ons laten.

Om een continuïteit te garanderen voor alle leden die in februari wegens onder andere de coronamaatregelen niet zijn kunnen starten werken we voor het nieuwe seizoen voort op de huidige wachtlijst.

Nieuwe leden kunnen zich nu al toevoegen aan de wachtlijst via dit formulier.

De link voor inschrijvingen blijft actief tot uiterlijk 15 september maar snel zijn is de boodschap. Na 15 september wordt de link verwijderd en nemen we voor het seizoen 2021-2022 geen inschrijvingen meer aan voor de zwemschool.

Enkel voor de competitegroepen is inschrijven na 15 september nog mogelijk via het contactadres


Huidige leden evenals hun broers en zussen krijgen voorrang. Zij kunnen zich inschrijven via een apart formulier vanaf 8 juni tot en met 25 juni. Inschrijven kan HIER

De lessen van de zwemschool gaan vanaf september 2021 zoals vanouds door op dinsdag- en donderdagavond-voor zover de coronamaatregelen dit toelaten. Meer info over lesuren en lidgelden vind je hier

Het nieuwe seizoen van de zwemschool start op dinsdag 7 september 2021


ZORO zwemteam is op zoek naar een nieuwe voorzitter M/V.

Na 7 jaar activiteit in ZORO Zwemteam ben ik klaar voor een afscheid als voorzitter van deze mooie club. Ik heb mijn ontslag als voorzitter vriendschappelijk voorgelegd aan de Algemene Vergadering die het goedgekeurd heeft op 2 maart 2021.

Een perfect moment lijkt het me, nadat ZORO zwemclub terug in eigen bad kan zwemmen en we nu een moeilijke periode achter ons kunnen laten.

Dankzij de steun van de ouders, bestuur en trainers is ZORO klaar voor een nieuw begin. Het momentum zit er nu al goed in. Financieel hebben we deze periode kunnen overbruggen door de steun van de gemeente Overijse, de zwemschool hebben we aan de gang gehouden met de steun van gemeente Tervuren, de competitiezwemmers hebben een verjonging ondergaan, en het trainerscorps is sinds onze terugkomst in het Begijntjesbad versterkt met veel jonge enthousiaste jongeren. We hebben ook een recreanten groep opgestart met gewezen competitiezwemmers die een motiverende en ondersteunende factor van onze Club zal worden. Ook zijn er tal van competitiezwemmers terug bij ZORO aanbeland na wat omzwervingen in andere clubs vanwege de sluiting.

Het is tijd voor mij om afscheid te nemen. Na 3 jaar sportsecretaris en 4.5 jaar als voorzitter wil ik nu de fakkel doorgeven aan een enthousiaste nieuwe voorzitter. Het bestuur is op zoek naar een positief ingestelde en diplomatische persoon, met een heldere communicatiestijl, een open geest met oog voor detail, bereid tot goed en open overleg tussen zowel externe als interne stakeholders. Een goede moderator tijdens vergaderen die goed kan luisteren, inclusief is en besluitvaardig overkomt. Een gedetailleerde functiebeschrijving is hier bijgesloten. Het voorzitterschap vereist wat tijd maar de clubfundamenten zijn sterk en je kan rekenen op ijzersterke ondersteuning van het bestaande bestuur.

Michel, Joris, Ingrid, Stephanie, Piet, Marina en Linda, van harte bedankt voor de liefdevolle en fantastische ondersteuning gedurende mijn voorzitterschap. Zonder jullie was er gewoon geen ZORO Zwemteam. Simpel !!

En nu op weg naar een nieuw hoofdstuk.

Philippe Spruyt


ZORO zwemstage ging dit jaar door in eigen land

Namen augustus 2020


DRINGENDE OPROEP VOOR OFFICIALS !!

Geachte ouders van de clubzwemmers en zwemsters, Hierbij een warme oproep om deel te namen aan de volgende opleiding voor Kandidaat Official. Het is namelijk zo dat er een strikte regel bestaat bij alle zwemfederaties, ook de Vlaamse:

Indien er van een bepaalde club zwemmers, zwemsters deelnemen is het VERPLICHT ook club officials af te vaardigen per zwemdeel (halve dag). Per zwemdeel wordt er dan gekeken naar aantal zwemmers en daarvoor het aantal officials bepaald. Indien niet genoeg officials, dan kan in het beste geval ons een boete opgelegd worden en in het ergste geval kan ZORO deelname ontzegd worden aan de wedstrijd !! Ons normale aantal officials per zwemdeel is 1 (van 3 tem 10 zwemmers) tot 2 (van 11 tem 20 zwemmers).

Na verschillende jaarlijkse smeekbeden van het bestuur hebben twee kandidaten zich seizoen 2017 -2018 ingeschreven voor de opleiding om official te worden onder onze clubkleuren. Bedankt daarvoor ! Maar dit is spijtig genoeg niet voldoende. Er stoppen meer officials dan erbij komen en zodoende zijn we als bestuur genoodzaakt om aan de ouders van Grp 1 tem 3 meer imminent te vragen opdat 1 van de ouders zich als kandidaat op te geven voor de TAK opleiding waarvan de link met meer uitleg en de link ter inschrijving onderaan. Dit is voor onze club een van de grootste uitdagingen !! Om simpelweg ons voortbestaan van onze competitiegroep te garanderen moeten we spijtig genoeg hier als bestuur nu een meer dringend karakter aan deze aanvraag geven. Lees even wat meer info op onze site. Het vraagt echt niet veel tijd op dergelijke opleiding tot een goed einde te brengen en als official beleef je de wedstrijd op een andere manier. Hoe meer official, hoe meer we deze taken kunnen verdelen. Graag hadden we van jullie een positief signaal ontvangen en een bevestiging van inschrijvingen. Als alternatief (taalproblemen of andere) hebben we ook nog wat lichte bestuurlijke taken die we kunnen bepalen.

ZORO heeft altijd nood aan nieuwe officials. En dit is zeker nodig bij de jonge aankomende zwemmers. We hebben uw steun als official BROODNODIG om nog gewoon te kunnen functioneren als zwemclub.

Hier zijn wat meer details over de volgende gelegenheid:

Het Provinciaal Bestuur organiseert twee keer per jaar een opleiding voor kandidaat officials TAK.

De theorieles gaat door op zaterdag 16 februari 2019. Herhaling en examen op zaterdag 23 februari 2019 om 8:15. Beide sessies in De Oude Kantien - Kantineplein 3 - 3001 Heverlee. Start om 8:30 (dag1) of 8:15 (dag2) (ochtend) - einde rond 12:00. Let op: de zaal beschikt over geen parking. Er is wel parking in de omgeving te vinden.

Inschrijvingen via VZF. Meer info en het aanvraagformulier op de website. Het kursusmateriaal gebruikt tijdens de opleiding is beschikbaar op de website van de provincie. Druk best de Powerpoint presentatie af teneinde nota's te kunnen toevoegen.