actualiteit & nieuws ZORO

Infovergadering 12 september 2019

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de hoofdtrainer Joris Kelchtermans en de clubvoorzitter Philippe Spruyt donderdagavond een toelichting gegeven over de visie, strategie, sportief beleid en algemene doelstellingen en verwachtingen voor dit seizoen.

Bedankt aan diegene die aanwezig waren. U vindt het presentatiemateriaal hier.

Zwemschool in Tervuren

Tijdens de herfstvakantie is er les op 26 oktober, niet op 2 november 2019

Andere sluitingsdagen vind je hier

Competitiegroep: Start Seizoen 2019 - 2020

Wij hopen dat iedereen een fantastische zomer vakantie achter de rug heeft. Het bestuur en de trainers hebben na een verdiende rust weer de uitdaging opgenomen om er weer een seizoen tegenaan te gaan. Het zwemseizoen biedt zich terug aan en de vernieuwde, jongere ZORO ploeg (meer hierover het bericht op onze site) staat klaar om alle zwemmers terug een sportieve uitlaatklep te geven. Er is hard gewerkt gedurende de laatste weken om alles in order te krijgen.

Er is een verandering in groepsindeling en groepsnaam geĆÆntroduceerd dit jaar. Dit zal allemaal toegelicht worden inclusief de groepsindeling gedurende de eerste training van de competitiezwemmers die zal plaatsgrijpen in Heilig Hart Heverlee op maandag 2 september om het vermelde uur.

Let op! De trainingen op vrijdagavond gaan pas door vanaf 27 september omwille van onderhoudswerken in Zaventem.

Alles wordt nog eens wat later toegelicht op de internet site en tijdens de infovergadering van 12 september. Indien uw zoon of dochter nog niet is ingeschreven, gelieve dit dan nog te doen op onze site https://www.zoro-zwemteam.be/nieuws/hidden-pages/form-inschr-comp

Er zal nog wel wat uitleg en eventueel wat organisatie aan te pas komen in de eerste dagen maar trainers zijn er helemaal klaar voor. Transities zullen na overleg met de trainers meegedeeld worden in de eerste lesdagen na eventuele laatste testen. Meer details eens alles gestabiliseerd is volgen.

De competitiegroepen starten het nieuwe seizoen met het volgende schema die niet erg veel anders is dan vorig jaar.

Beste ouders van de competitiezwemmers.

Onze vaste zomersequentie zit er bijna op; Na een superleuk zomerkamp, het zomercriterium, Belgisch jeugdkampioenschap en Belgisch kampioenschap met in elk tornooi sterke deelnames en resultaten, zijn we als bestuur concrete plannen aan het maken voor volgende seizoen. Niet alles is uitgewerkt tot het kleine detail maar na verschillende vergaderingen kunnen we al het een en ander meedelen.

1 zekerheid is er; het Begijntjesbad blijft nog zeker 1 volledige seizoen gesloten. We hebben voor de allerkleinsten (zwemschool) terug Tervuren kunnen reserveren zaterdagvoormiddag. De inschrijvingen voor de zwemschool liepen als een trein en we hebben spijtig genoeg terug een wachtlijst. šŸ˜Š

Voor de competitiezwemmer blijven de grote krijtlijnen wat bij het oude. Behalve de zaterdagmorgen training die nu komt te vervalen blijven HHH en Zaventem onze stek. We hebben dan ook terug het Heilig Hart en Zaventem vastgelegd voor dezelfde avonden als vorig seizoen. Een gedetailleerd plan komt nog tweede helft augustus.

Er is echter een belangrijke verandering in ons trainerscorps. Thomas Van Eylen, nu Trainer A heeft verkozen om een stapje opzij te zetten en een andere actieve loopbaan in de zwemwereld te volgen.

We zijn Thomas ongelofelijk dankbaar, hij heeft veel zwemmers tot grote prestaties aangezet met zijn technisch zeer goed onderlegde kennis, zijn vakmanschap en strikte opvolging van onze zwemmers en trainers. We hebben Thomas gevraagd om achter de schermen nog mee te timmeren aan onze club. Hij draagt onze club nog een warm hart toe en voor wat afgesproken verantwoordelijkheden kunnen we nog altijd bij Thomas terecht.

Daardoor komen wat andere, jongere trainers meer op de voorgrond. Joris, William zullen nu als team de hoofdtrainer activiteit vertolken, er er wordt meer plaats voorzien voor jongere trainers zoals Astrid, Katoe en Tom, en daarnaast is er plaats om nieuwe trainers, trainsters die interesse hebben om hun opleidingen in de praktijk om te zetten.

Zoals vermeld in een vorige email stellen we vast dat onze zwemmers verjongen. Talrijke zwemmers van groep 1 hebben ervoor gekozen om zich niet meer in te schrijven en zodoende zijn er jongere zwemmers van lagere groepen die gedurende dit seizoen een mooie progressie kunnen maken in het bovenvermelde programma. Indien u zich nog wil inschrijven, de inschrijvingen STAAN NOG OPEN op de LINK HIER

Terwijl het regende in Overijse afgelopen zaterdag....scheen het zonnetje in Oostende voor onze ZORO zwemmers.

Al jaren onze vaste stek; het zwemtornooi van Oostende. Nu niet tijdens het lange weekend van Hemelvaartsdag, maar een kortere versie omwille van verkiezingen zondag. Onze zwemmers hebben het weer zeer goed gedaan. Talrijke persoonlijke tijden werden aan flarden gezwommen, zelfs enkele limieten behaald voor het BJK (Gustave). De jongens zijn nu met 4 die gekwalificeerd zijn. Ook een blij weerzien van Lukas T'sas die onze gelederen terug vervoegde. En last but not least, onze zoon Linus die in Oostende zijn allerlaatste zwemcompetitiewedstrijd afgewerkte. Na 10 jaar ZORO, toch een klein emotioneel moment.

Oostende is natuurlijk wel ver verwijderd van Overijse dus talrijke ouders hebben er een weekend aan zee van gemaakt. Ziehier enkele sfeerbeelden van een leuk en zonnig weekend.

Inschrijvingen competitiezwemmers seizoen 2019-2020 geopend, graag antwoord voor 16 juni 2019.

Nog enkele wedstrijden te gaan. Ongelofelijk hoe snel dit zwemseizoen gepasseerd is. Het was zoals voorspeld een jaar met belangrijke veranderingen die voor onze club veel impact hebben gehad. Het bestuur en trainers hebben het onderste uit de kan gehaald en we kunnen terugkijken op een moeilijk maar toch goed jaar. Ons Begijntjesbad sloot zoals voorzien op 3 december 2018 voor werken. Om dan te zien dat de werken na 6 maand nog niet aangevat zijn en er zelfs nog een selectie moet gebeuren van een aannemer. We hebben druk uitgeoefend zonder effect op de sluiting maar wel het bekomen van een belangrijke financiƫle tegemoetkoming van Overijse zodat we kunnen overleven.

De onbevestigde berichten die we momenteel krijgen zijn niet goed. Voorspellingen zijn dat gedurende seizoen 2019-2020, de restauratiewerken in het Begijntjesbad niet zullen eindigen. Dus zeker tot en met de zomervakantie 2020 zal het bad niet openen. Ontnuchterend nieuws, zeker als je bedenkt dat er initieel over een sluiting van 6 maand gesproken werd en er nu bijna 2 jaar voorzien wordt.

We zitten als bestuur natuurlijk niet stil en denken na over de toekomst. We zien op dit moment als bestuur een dynamiek in de club. Er staat een jongere generatie op, een groep van jonge enthousiaste zwemmers die het zwemmen leuk, uitdagend vinden. Daarnaast zien we een oudere groep die afbouwt, minder competities zwemt.

Als bestuur hebben we verleden week nagedacht wat we volgend jaar gaan doen. WE GAAN VERDER. Met de competitiezwemmers en zwemschool. Laat dat duidelijk zijn.

Ā· De inschrijvingen voor de zwemschool volgen zodra we bevestiging krijgen van het gemeentebestuur van Tervuren om nog het seizoen 2019-2020 in hun zwembad op zaterdagmorgen onze zwemschoolzwemmers kunnen opleiden.

Ā· Voor de competitiezwemmers liggen er verschillende opties op tafel. Om gedetailleerde scenario's uit te werken en een beslissing te nemen hoe we volgend jaar gaan organiseren, hebben we snel het aantal zwemmers nodig per groep die met ons nog 1 jaar zonder Begijntjesbad willen meedoen. Jullie kunnen hiervoor uitgaan dat we hopelijk dezelfde locaties kunnen gebruiken (HHH en De Motte, Zaventem). Dit zal nog allemaal bevestigd worden. Details over een voorzien tijdelijke sluiting van Zaventem moeten we nog uitwerken en oplossen.

Dus het laatste vraagstuk is dringend omdat we het water voor volgend jaar moeten boeken. En aangezien verschillende baden sluitingen voorzien zijn we niet alleen in onze zoektocht naar water! Daarvoor hebben we nu de inschrijvingen voor de competitiezwemmers opengesteld. Gelieve hier jullie zwemmer in te schrijven voor seizoen 2019-2020. Graag zouden we van jullie antwoord willen hebben voor 16 juni 2019 om dan te kunnen overgaan tot een besluitvorming omtrent het seizoen 2019-2020.


Het ZORO Bestuur

ALGEMENE VERGADERING ZORO LET OP !!!!!!! GEWIJZIGDE DATUM

24 april om 19:00 Zaal ?, CC Den Blank

OPROEP voor NIEUWE LEDEN voor de Algemene vergadering. gelieve uw kandidatuur door te sturen naar secretaris@zoro-zwemteam.be

VERPLICHTE AGENDA

  1. Registratie van aanwezige stemgerechtigden of via volmachtdrager stemgerechtigden & vaststelling of er geldig kan vergaderd worden. (aanwezigheidsquorum = 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden)
  2. Kandidatuur van nieuwe effectieve leden Algemeen Vergadering
  3. Kandidatuur nieuwe bestuursleden.
  4. Ontslag/Aanwinst leden van Raad van Bestuur (RvB)
  5. Financiƫn (Budget, plan, Actuele situatie).
  6. Varia.

Onder varia zal zeker een toelichting gegeven worden naar de huidige situatie en toekomst perspectieven van de club met de opportuniteiten en uitdagingen die op ons af komen omwille van de sluiting van ons bad. Visie, Strategie zullen op aanvraag nog even doorgenomen worden.

Even ter inlichting; De leden van de algemene vergadering zijn de 'effectieve leden' van de VZW; als de VZW-Wet verwijst naar 'leden', bedoelt ze deze effectieve leden. Alleen deze effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering; toegetreden leden niet.

Als hoogste gezag van de VZW zal de AV 'controle' uitoefenen over de raad van bestuur. De av neemt de belangrijkste beslissingen, de rvb zal ze uitvoeren onder toezicht van de av.

De algemene vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden zijn 'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden.

DRINGENDE OPROEP VOOR OFFICIALS !!

Geachte ouders van de clubzwemmers en zwemsters, Hierbij een warme oproep om deel te namen aan de volgende opleiding voor Kandidaat Official. Het is namelijk zo dat er een strikte regel bestaat bij alle zwemfederaties, ook de Vlaamse:

Indien er van een bepaalde club zwemmers, zwemsters deelnemen is het VERPLICHT ook club officials af te vaardigen per zwemdeel (halve dag). Per zwemdeel wordt er dan gekeken naar aantal zwemmers en daarvoor het aantal officials bepaald. Indien niet genoeg officials, dan kan in het beste geval ons een boete opgelegd worden en in het ergste geval kan ZORO deelname ontzegd worden aan de wedstrijd !! Ons normale aantal officials per zwemdeel is 1 (van 3 tem 10 zwemmers) tot 2 (van 11 tem 20 zwemmers).

Na verschillende jaarlijkse smeekbeden van het bestuur hebben twee kandidaten zich seizoen 2017 -2018 ingeschreven voor de opleiding om official te worden onder onze clubkleuren. Bedankt daarvoor ! Maar dit is spijtig genoeg niet voldoende. Er stoppen meer officials dan erbij komen en zodoende zijn we als bestuur genoodzaakt om aan de ouders van Grp 1 tem 3 meer imminent te vragen opdat 1 van de ouders zich als kandidaat op te geven voor de TAK opleiding waarvan de link met meer uitleg en de link ter inschrijving onderaan. Dit is voor onze club een van de grootste uitdagingen !! Om simpelweg ons voortbestaan van onze competitiegroep te garanderen moeten we spijtig genoeg hier als bestuur nu een meer dringend karakter aan deze aanvraag geven. Lees even wat meer info op onze site. Het vraagt echt niet veel tijd op dergelijke opleiding tot een goed einde te brengen en als official beleef je de wedstrijd op een andere manier. Hoe meer official, hoe meer we deze taken kunnen verdelen. Graag hadden we van jullie een positief signaal ontvangen en een bevestiging van inschrijvingen. Als alternatief (taalproblemen of andere) hebben we ook nog wat lichte bestuurlijke taken die we kunnen bepalen.

ZORO heeft altijd nood aan nieuwe officials. En dit is zeker nodig bij de jonge aankomende zwemmers. We hebben uw steun als official BROODNODIG om nog gewoon te kunnen functioneren als zwemclub.

Hier zijn wat meer details over de volgende gelegenheid:

Het Provinciaal Bestuur organiseert twee keer per jaar een opleiding voor kandidaat officials TAK.

De theorieles gaat door op zaterdag 16 februari 2019. Herhaling en examen op zaterdag 23 februari 2019 om 8:15. Beide sessies in De Oude Kantien - Kantineplein 3 - 3001 Heverlee. Start om 8:30 (dag1) of 8:15 (dag2) (ochtend) - einde rond 12:00. Let op: de zaal beschikt over geen parking. Er is wel parking in de omgeving te vinden.

Inschrijvingen via VZF. Meer info en het aanvraagformulier op de website. Het kursusmateriaal gebruikt tijdens de opleiding is beschikbaar op de website van de provincie. Druk best de Powerpoint presentatie af teneinde nota's te kunnen toevoegen.

Annemie Degreef

De winnaars van onze prijsvraag op ons eetfestijn zijn bekend.

Het antwoord op de schattingsvraag :

Het gewicht van de mand met de medailles bedraagt

5 kg en 310 gram en bevat

53 gouden medailles.

De winnaars van de hoofdprijs op de foto:


Een fruitmand van Fruit en Groenten T'Sas

Daisy Derom and Annemie Degreef


De winnaars van een Dstore Bon twv. 20 Euro

Eugene Felix 2x

Wauters Karlien 2x

Devisch Christian

Kumps Tim

De Keyser Danny

Sterckx Marie-Louise

Demiddeleer Gerda 2x

Daisy Derom

Bedankt aan alle vrijwilligers, bedankt aan onze chefkok Loic, bedankt aan de talrijke aanwezigen, bedankt aan onze sponsors; T'SAS fruit en Groenten, Bakkerij Danhieux en D'Store.

We hopen dat uw tevreden naar huis ging. Weer stellen we vast dat tal van mensen ZORO een warm hart toe dragen. Dit heeft het ZORO team een boost om verder te gaan in deze niet eenvoudige omstandigheden en nog beter te doen.

Dank u vanwege het bestuur.

Onze 11 kampioenen in 2016, herken je ze nog ?

Onze kampioenen in 2019, een nieuwe generatie

17 ZORO kampioenen worden gehuldigd door de gemeente op vrijdagavond 25 januari.

Elk jaar worden de verdienstelijke sporters en kampioenen van Overijse gehuldigd door het gemeentebestuur en Sporeo tijdens de kampioenenhulde. 2018 was een zeer succesvol jaar voor de ZORO zwemteam ! Niet alleen mochten we terug een Belgisch kampioen vieren (Inte Pas op 200m SS) maar ook talrijke medailles op andere kampioenschappen. Ook de "kleintjes" zoals Liena Danhieux, Aiko Deldicque en Pierre Mees lieten nu al van zich spreken. De volledige lijst met onze 17 zwemmers kan je hier vinden.


De ZORO zwemschool start te Tervuren

ZWEMSCHOOL is begonnen op 12 januari 2019 te Tervuren vanaf 09:30.

Een geweldig nieuw begin van de ZORO zwemschool in het zwembad te Tervuren zaterdagvoormiddag met bijna het maximum aan inschrijvingen bij de gele en oranje zwemmertjes.

Wat waren ze weer blij om ons fantastische trainer korps terug te zien en weer op een leuke manier technisch onderlegd goed te leren zwemmen. Na veel werk en coƶrdinatie zijn we weer vertrokken. Voor de blijde gezichtjes doen we het !!!

Additionele info vindt u hier. U kan nog laattijdig inschrijven alleen voor Groen, Rood en Blauw voor de tweede helft van het seizoen via een email naar zwemschool@zoro-zwemteam.be.

3 daagse kerststage in AALST voor GRP 1 tem 3

Zoals aangekondigd, organiseert ZORO een kerststage rond en in een 50 m bad. Een welgekomen teambuilding en zeker een optimale en noodzakelijke voorbereiding van het eerste piekmoment van het seizoen namelijk VJK, Flanders Speedo en Pepermans Cup. Deze voorbereiding vereiste de laatste jaren twee trainingen per dag tijdens het kerstverlof. Vandaar...

Consulteer onze facebook pagina (link bovenaan de pagina) om de verslagjes van onze zwemmers te lezen.

ZORO & De warmste week

U was fantastisch. U hebt 250 pakjes of 2500 stukken speculoos, geschonken door Bakkerij Danhieux gekocht. We kunnen hierdoor 506 ā‚¬ overschrijven naar de warmste week. De Eglantier zal content zijn. Nele en Astrid zijn de cheque persoonlijk in Wachtebeke gaan deponeren op 22 december.

http://www.eglantier.be/; schoolvervangende dagopvang die zich richt op begeleiding en therapie voor:

Ā· jonge kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand

Ā· kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen

Ā· kinderen en jongeren met ernstig mentale beperkingen, eventueel met contact- of gedragsmoeilijkheden

Zwembad Begijntjesbad gans 2019 gesloten

Ons alternatief programma; De zwemschool (Geel tem Zwart) was al eerder bevestigt voor Zaterdagvoormiddag in Tervuren.

Voor onze competitiezwemmers is de keuze is gevallen op volgend samengevat scenario. Hier vindt u meer details en een document met alle details.

Infovergadering 18 october 2018

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de hoofdtrainer Thomas Van Eylen en de clubvoorzitter Philippe Spruyt donderdagavond een toelichting gegeven over de visie, strategie, sportief beleid en algemene doelstellingen en verwachtingen. Bedankt aan diegene die aanwezig waren. U vindt het presentatiemateriaal hier.

PK Leuven 2018, een robuste prestatie van ZORO.

ZORO heeft dit weekend een mooie medaille oogst (29 !) binnengehaald op het Provinciaal Kampioenschap in Leuven. Wat meer informatie vindt u hier.

Wedstrijdverslag ZORO wedstrijden 29 september 2018

PACO Wedstrijd

24 ZORO zwemmertjes van de allerkleinsten onder ons namen deel aan de PACO wedstrijd in ons Begijntjesbad op 29 september. Het werd een leuke, kleinschalige en goed georganiseerde wedstrijd in een rustig en relax kader, maw, zoals het hoort voor dergelijke wedstrijden. Bij onze thuiswedstrijd hebben de toeschouwers het niet laten afweten. Familie en vrienden waren talrijk aanwezig en werd entertaint door onze voorzitter met luide stem wegens een verdwaalde muziekinstallatie de eesret helft van de wedstrijd. De PACO resultaten vind u hier


CVB Wedstrijd

De competitiezwemmers (diegene met een VZF licentie) hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen achter de rug, dan nog in hun eigen begijntjesbad, een leuke ervaring die toeliet om op een ontspannen sfeer naar deze wedstrijd toe te leven. Talrijke zwemmers hebben persoonlijke records gezwommen, een goed teken in het begin van een zwemseizoen. De resultaten kan u hier vinden.PACO en CVB op dezelfde dag 29 sept 2018 = een succesformule.

Nog even ter info; De PACO wedstrijden worden georganiseerd voor recreatieve zwemmers tussen 6 en 12 jaar. In deze wedstrijden staat het plezier voorop. Er wordt geen officiƫle uitslag opgesteld, IEDERE deelnemer krijgt een medaille en veel applaus, maw de regels worden zeker niet zo strikt toegepast als bij de wedstrijden voor competitiezwemmers... ZORO trainers en bestuur nodigt alle zwemmers en hun fervente supporters van de groene, rode, blauwe en zwarte badmutsen uit naar deze wedstrijden. Dit geeft ons de kans, als bestuur en trainers, om ook even beter kennis te maken met de ouders en entourage van de zwemschool zwemmers in een ontspannende sfeer. Alles over het PACO regelmatigheidscircuit vindt u hier. Een filmpje van de medailleuitreiking vind je hier.

Een warm "DANK U" voor de vele vrijwilligers.

Inte Pas is Belgisch Kampioen 2018

Voor 6 ZORO zwemmers was het dit weekend tijd om het zwemseizoen af te sluiten op een mooie manier tijdens de Belgische kampioenschappen in Charlerloi. Deze zwemmers hadden, na het behalen van de scherpe BK limieten, met trainers Thomas Van Eylen, Atse Mommens en Jasmin Mousaid zich in ideale omstandigheden tijdens een tiendaagse zomerstage in Kroatiƫ kunnen voorbereiden.

Sinds 2012 had ZORO geen BK medailles meer behaald. Dit jaar waren er echter wel hooggespannen verwachtingen meer bepaald Inte Pas die heel scherpe tijden had laten noteren op schoolslag.

De verwachtingen werden overtroffen. Na een zilveren medaille op de 100m Schoolslag 15 jarigen met 1:15:80 werd Inte zaterdag Belgisch kampioen op de 200 m schoolslag met een heel scherpe tijd 2:42:97. Zondag kwam dan nog een kers op de taart met een bronzen medaille op de 50 schoolslag (0:35:03).

Alle andere zwemmers hebben minstens op een paar wedstrijden hun besttijden kunnen verbeteren. Enkel de verbeterde besttijden op een lijstje;

Max Anderson; 50m vrij 0:26:50, 100m vlinder 1:04:42, 100m vrij 0:58:00, 100m school 1:15:95, 200m vrij 2:11:17,

James O'Neill; 200m rug 2:32:66

Linus Spruyt; 50m school 0:34:91, 100m school 1:15:99, 200m school 2:43:53

Inte Pas; naast de medialle races 200m wissel 2:34:57

Ambre Moedersheim (50m rug 0:34:54)

Milan Rasche; 50m vrij 0:26:73, 50m school 33:70,

Zoro kan terugblikken op een geslaagd Vlaams Zomercriterium, Belgische Jeugdkampioenschappen en Belgische kampioenschappen en bij uitbreiding een geslaagd seizoen voor onze zwemclub ZORO.


Belgische Jeugdkampioenschappen; Kalvin Biggs breekt clubrecords.

Na het VZC was het de beurt aan Kalvin Biggs om de ZORO kleuren te verdedigen op de Belgische Jeugd kampioenschappen. Voor deelname aan deze wedstrijd moesten scherpe kwalificatietijden behaald worden. Dit jaar waren Tibe Danhieux, Gustav Marsily en Kalvin Biggs gekwalificeerd voor deze prestigieuze wedstrijd. Tibe en Gustav was helaas verlet zodat Kalvin alleen aantrad.

Ook hier; de Kroatische lucht heeft wonderen gedaan. Kalvin is resp 12e en 13e geƫindigd op 200m en 100m schoolslag. Daarbij heeft hij twee clubrecords van Alexander Trap en Linus Spruyt van de tabellen gezwommen. De trainers hebben met behulp van de lactaattesten het juiste trainings-programma opgesteld zodat Kalvin op een piekmoment aan deze wedstrijd deelnam. Op 200m ss en 100m ss deed Kalvin resp. 7 sec en 3.5 sec beter dan zijn inschrijvingstijd. Proficiat Kalvin !

We zijn ervan overtuigd dat er genoeg aanstormende talent volgende jaar op deze wedstrijd aanwezig zal zijn.