Zwemclub

Afspraken maken goede vrienden

Indien aantal trainingen/week van groep niet haalbaar zijn zo snel mogelijk de trainer aanspreken voor overleg. Groepsovergang kan overwogen worden.

De trainingen van een bepaalde groep slechts deels uitvoeren en deels overslaan kan zeer nadelige gevolgen hebben i.v.m Supercompensatie (zie lactaat testen)!

Examenperiodes worden ingepland in het trainingsschema !

Tijdens examens minder komen = geen probleem, doch tijdens de examens nooit komen wordt afgeraden. Wat beweging en sport tijdens de blok zal de geesten wat tot rust brengen.  

Lidgelden 2023-2024


Onvoorziene omstandigheden die lange afwezigheden veroorzaken

Dit kan spijtig genoeg nooit helemaal vermeden worden (kwetsuren familiale omstandigheden,...). Er zal met de zwemmer overlegd worden om de conditie rustig terug op te bouwen. Dit kan een tijdelijke overplaatsing naar een lagere groep met zich meebrengen, dit NIET om de zwemmer te straffen maar ons deze rustig met een lager aantal trainingen de conditie in gecontroleerde omstandigheden terug op te bouwen. Gedurende deze periode zijn zwemmers meestal gevoeliger voor (bijkomende) kwetsuren dus voorzichtigheid is hier geboden. Om dezelfde reden zal ook overwogen worden om de zwemmer niet te snel aan wedstrijden te laten deelnemen. 

Groep transities 

Transities worden tweejaarlijks besproken op de trainersvergadering. Evaluaties worden gedaan om einde seizoen om overgangen bij begin volgende seizoen de beslissen. Tijdens de paasvakantie wordt er terug overlegd. 

Afhankelijk van de progressie (of achteruitgang )kan er hoogst uitzonderlijk een transitie van een zwemmer overwogen worden buiten deze tweejaarlijkse cyclus.  

Objectieve Beslissingscriteria die in deze beslissingen gebruikt worden

Deelnemen aan wedstrijden

We moedigen deelname aan wedstrijden aan. Niet allen om een goede prestatie neer te zetten, maar ook op een gezonde manier om te kunnen gaan met stress, succes en nederlagen. Deze liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Soms wordt er verloren of gewonnen met fracties van seconden.  

Het belang van resultaten te behalen motiveert de zwemmer om daar te gaan ! 

Wij hechten ook veel belang aan een goede attitude van de zwemmer. Een grote winnaar gunt ook andere zwemmers succes tijdens een nederlaag. 

Selecties gebeuren op basis van trainingsfrequentie, evaluatie en/of limieten. 

De wedstrijdkalender kan je hier vinden.