Officials

Oproep aan de ouders van competitie zwemmers.

Geachte ouders van de competitie zwemmers en zwemsters,

hierbij een warme oproep om deel te namen aan de volgende opleiding voor Kandidaat Official. Het is namelijk zo dat er een strikte regel bestaat bij alle zwemfederaties, ook de Vlaamse: Indien er van een bepaalde club zwemmers, zwemsters deelnemen is het VERPLICHT ook club officials af te vaardigen per zwemdeel (halve dag). Per zwemdeel wordt er dan gekeken naar aantal zwemmers en daarvoor het aantal officials bepaald. Indien niet

genoeg officials, dan kan in het beste geval ons een boete opgelegd worden en in het ergste geval kan ZORO deelname ontzegd worden aan de wedstrijd !! Ons normale aantal officials per zwemdeel is 1 (van 3 tem 10 zwemmers) tot 2 (van 11 tem 20 zwemmers).

ZORO heeft altijd nood aan nieuwe officials. En dit is zeker nodig bij de jonge aankomende zwemmers. We hebben uw steun als official BROODNODIG om nog gewoon te kunnen functioneren als zwemclub. Graag hadden we van zoveel mogelijk ouders een bevestiging ontvangen om deel te nemen aan een halfjaarlijkse theorieles die een halve dag duurt met de week daarna een klein examen. Dit is de eerste stap in de cyclus; daaropvolgend worden er twee stages doorlopen, om dan daarna een praktijk examen af te leggen tijdens een wedstrijd, bij de kamprechter. Dit parcours doorlopen is eenvoudig, het vereist wat tijd en aandacht.

Hier zijn wat meer details over de volgende gelegenheid:

Het Provinciaal Bestuur organiseert twee keer per jaar een opleiding voor kandidaat officials TAK.

De theorieles gaat door op woensdag 15 september 2021. Herhaling en examen op woensdag 22 september 2021. Beide sessies in het Hotel Eurovolleycenter - Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde. Start om 19:30 - einde rond 22:30. Inschrijvingen via VZF, meer info en het aanvraagformulier op de website. Het cursusmateriaal gebruikt tijdens de opleiding is beschikbaar op de website van de provincie. Druk best de Powerpoint presentatie af teneinde nota's te kunnen toevoegen.

Verandering takenpakket TAK'er

Tijdens de VZF bestuursvergadering van 8 mei 2018 werd beslist over te stappen naar een systeem dat nauwer aansluit met dat van de andere provincies.

    • Kamprechter neemt meer de rol op van Voorzitter. Hij/zij stelt de jury samen, zit de juryvergadering voor en fluit samen met de starter de start. Dan overziet hij vanop afstand het verloop van het programma nummer. Dit geeft hem/haar meer tijd om een TAK-er aan te spreken, een probleem op te lossen, uitsluitingsbriefjes na te kijken, enz.

    • Langs beide zijden van het zwembad wandelt een ZR. Hij/zij heeft TAK-kwalificatie. Jurering langs beide zijden is bijgevolg evenwaardig.

De TAK-ers krijgen dus een nieuwe rol op wedstrijd: taak van zwemrechter. Zij zijn hiervoor opgeleid en bevoegd. We zijn er zeker van dat velen dit zullen appreciëren. Dit geeft hen misschien goesting om de stap naar KR te overwegen.

Sommige TAK-ers voelen zich misschien minder aangesproken om enkele KM's te wandelen. Zij kunnen dit melden aan de KR wanneer ze hun boekje afgeven. Indien mogelijk zal er rekening mee gehouden worden. Hier kan u meer details vinden.