Bestuur

Voorzitter


Voorzitter@zoro-zwemteam.be

Penningmeester

Michel Gahy

Penningmeester@zoro-zwemteam.be

Zwemschool Coördinator

Ingrid Degand

Zwemschool@zoro-zwemteam.be

Secretaris

Joris Kelchtermans

Secretaris@zoro-zwemteam.be

Club Activiteiten

Stephanie De Groote

Activiteiten@zoro-zwemteam.be

Sportsecretaris

Piet Union

sportsecretaris@zoro-zwemteam.be

Doelstellingen Bestuur 2021-2022

  1. De zwemschool wensen we kwalitatief te verbeteren door de lesgevers beter te coachen en open te communiceren. De meeste van ons trainerscorps hebben een recent behaald VTS diploma en zijn ex- of nog actief competitiezwemmer. Hen blijvend motiveren om bij te scholen wordt een deel van onze strategie.

  2. De werking van 2*45' in de zwemschool wordt geëvalueerd en bijgestuurd door de kinderen nog meer te benaderen in hun diversiteit van talenten.

  3. Transities naar hogere groepen worden beter op elkaar afgestemd en gebeuren naadloos en in overleg met de ouders zowel in de school als competitiegroepen.

  4. Meer tussentijdse evaluaties zullen ingevoerd worden voor Geel/Oranje om een nog meer geïndividualiseerde benadering toe te laten. Evaluaties van zwemmers dienen te gebeuren door trainers van andere groepen.

  5. G-Zwemmen ruimte geven in onze werking door een inclusieve benadering van de deelnemende zwemmer.