Medisch Attest

Om deel te mogen nemen aan competitiewedstrijden moeten zwemmers een licentie hebben en daarvoor is een medisch attest noodzakelijk. We overhandigen dit dan aan de Vlaamse Zwemfederatie die na evaluatie daarna een licentie uitgeeft. Dit is een eenmalige actie waar VZF de zwemmer een uniek licentienummer uitvaardigt. 

De zwemclub zal voor alle zwemmers die starten met competitiezwemmen een licentie aanvragen bij de zwemfederatie. 

Het "Medisch attest voor competitiesport" moet ingevuld en ondertekend worden door een arts. Dit document mag je overhandigen aan je trainer of kan je inscannen en opsturen naar secretaris@zoro-zwemteam.be . Dit document moet niet jaarlijks vernieuwd worden en zal met de nodige privacy behandeld worden.


Een blanco formulier van het medisch attest kan je hier downloaden.