Inschrijvingen

Een van belangrijke middellange termijn doelstellingen is het uitbouwen van een robuuste, kwalitatieve hoogstaande zwemschool, met solide doelstellingen en geëngageerde trainers met de juiste kwalificaties. Een van de acties die ondernomen zijn is het aanstellen van een jeugdcoördinator.

De jeugdcoördinator ziet toe dat de jaarplannen voor de zwemschool gevolgd worden op basis van deze templates en ad hoc of geplande tussentijdse evaluaties. Feedback sessies met de trainers zijn hierin belangrijk om de verbeteringspunten te begrijpen en te anticiperen.

Inschrijvingen 2021-2022

Inschrijvingen NIEUWE LEDEN, klik hier

Kinderen zijn welkom vanaf 4 jaar.

Maxumum capaciteit per groep is 12 kinderen voor gele en oranje badmutsen; 12 kinderen per baan voor groene tot blauwe badmutsen

De uurregeling voor het seizoen 2021-2022 zijn voorwaardelijk aan de coronamaatregelen. Indien maatregelen nog van kracht zijn behouden we de tijdelijke uurregeling.

Lidgeld is geldig voor periode september 2021 tot juni 2022