Inschrijvingen

Een van de belangrijke middellange termijn doelstellingen is het uitbouwen van een robuuste, kwalitatieve hoogstaande zwemschool, met solide doelstellingen en geëngageerde trainers met de juiste kwalificaties. Een van de acties die ondernomen zijn is het aanstellen van een jeugdcoördinator.

De jeugdcoördinator ziet toe dat de jaarplannen voor de zwemschool gevolgd worden op basis van deze templates en ad hoc of geplande tussentijdse evaluaties. Feedback sessies met de trainers zijn hierin belangrijk om de verbeteringspunten te begrijpen en te anticiperen. 

Inschrijvingen 2023-2024

Huidige leden kunnen zich inschrijven vanaf 8 juni via dit formulier.  De voorrangsperiode eindigt op 25 juni. Voorinschrijvingen zijn afgerond.

 Inschrijvingen voor de nieuwe leden starten op 26 juni. U kan zich vanaf dan weer melden op de wachtlijst via dit formulier

Kinderen zijn welkom vanaf 4 jaar. Maximum leeftijd om in te schrijven bij de beginners (gele badmutsen) is 6 jaar op moment van inschrijving

Maxumum capaciteit per groep is 12 kinderen voor de gele en oranje badmutsen; 10 kinderen per baan voor de groene tot de blauwe badmutsen

Voor de uurregeling van de zwemschool, zie kleur badmutsen zwemschool.

Lidgeld is geldig voor periode september 2023 tot juni 2024

Gelieve lidgeld enkel via overschrijving te betalen op onze ZORO rekening