Rekening Nummer 

Gelieve alle betalingen te doen met de juiste referentie op dit rekeningnummer, dan wordt het voor onze penningmeester een gemakkelijke opdracht om de bedragen in de juiste rekeningen te boeken.