Sluitingsdossier detail schema

Er wordt geopteerd voor een combinatie van landoefeningen en zwemwater. Dit lijkt eigenaardig maar werd gecheckt met verschillende entiteiten waaronder Prof. Dr. Jan Olbrechts en goed bevonden. Dit vraagt ook minder carpooling kilometers van de ouders en is op het gebied van cardio en uithouding evenwaardig.

Zaterdag voormiddag is nu ook finaal, het wordt Zaventem.