Lesuren in coronatijd

De veiligheidsvoorschriften verplichten ons om genoeg tijd te voorzien tussen de groepen om de ruimtes te ontsmetten. Hierdoor hebben we de zwemschool moeten opsplitsen.. Lessen voor de school gaan dus tijdelijk door op dinsdag/zaterdag enerzijds en donderdag/zaterdag anderzijds volgens onderstaande tabel.